bellsched


Junior High/High School Regular Schedule
2023-2024

Junior High High School
1st bell 7:50 1st bell 7:50
1st period 7:53-8:43 1st period 7:53-8:43
2nd period 8:46-9:37 2nd period 8:46-9:37
3rd period 9:40-10:31 3rd period 9:40-10:31
4th period 10:34-11:25 4th period 10:34-11:25
5th period 11:28-11:55 5th period 11:28-12:25
Lunch 12:06-12:36 Lunch 12:27-12:57
5th period 12:30-12:54 6th period 12:57-1:46
6th period 12:57-1:46 7th period 1:49-2:38
7th period 1:49-2:38 8th period 2:41-3:30
8th period 2:41-3:30    

 

 

 

 

 

 

 

 

©2024 Mt. Enterprise ISD